Mesterhus

Vi har vært tilsluttet Mesterhus siden 70-tallet. 
Mesterhus er kataloghus som bygges av din lokale byggmester.
Mesterhus er en av Norges største boligbyggere. Grunntanken er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

Sammen med vårt salgskontor, Mesterhus Oslo AS, ordner vi hele byggeprosessen fra byggesøknad til overlevering. Vi tar oss av koordinering av rørlegger, elektriker og andre underleverandører. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har byggeplaner.

Ta en titt på nettsiden til Mesterhus for å se utvalget i kataloghus.